Kvalitepolicy

Min målsättning är att med personligt engagemang ge kunden den produkt han eftersträvar, vilket innebär att vi - när vår entreprenad är avslutad - skall överlämna den utan fel och brister. Detta skall uppnås genom egenkontroll och fortlöpande utbildning av alla anställda för att bibehålla en hög kompetensnivå.

Jag samarbetar nästan uteslutande med Alcro vars produkter svarar upp mot våra krav på kvalitet och miljö.

Jag eftersträvar också att upprätthålla en hög servicenivå gentemot våra kunder.