Miljöpolicy

Alcro är en av Nordens största färgtillverkare. Deras miljöansvar omfattar alla steg från val av råvara, via tillverkning, till distributions-system och återvinning av färgrester. Men dom försöker undvika de stora orden. Det enda som verkligen räknas är deras konkreta insatser för en minskad miljöpåverkan. Här följer några exempel:

* Dom har gått över från lösningsmedelsburna till vattenburna färgsystem i så gott som hela inomhussortimentet.

* Dom har utvecklat färger som rekommenderas av Astma & Allergiförbundet.

* Och i utomhussortimentet har vi tagit fram kompletta vattenburna system för en rad olika underlag, som till exempel puts, betong och trä. Och vårt arbete fortsätter. Det måste det!